FANAHY NO OLONA

« NY FANAHY NO OLONA »

IFAROMBONANA AMIN’NY DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECHERCHE (DFCR) SY NY SEKOLY AMBONY FANAHY NO OLONA (SAFO) ARY NY AKADEMIA MALAGASY FOIBE MOMBA NY TENY

FENINKEVITRA

ZAVA-MISY:

                     Iasan’ny manamarika ny fiainan’ny Malagasy, miantomboka amin’ny isam-batan’olona, ny isam-pianakaviana, ny fiaraha-monina ary mipaka amin’ny Firenena ny fahasahiranana vokatry ny tsy fahamarinan-toeran’ny toekarena, sosialy ary politika. Izany dia mitarika korontana eo amin’ny sehatry ny filaminana anatin’ny Firenena, hany ka na ilay « FANAHY NO OLONA » izay rehareha sy ireharehan’ny Malagasy aza dia zary difitra ao anatin’izany fahasahiranana izany… TOHINY

KOLOFANAHY:

  • Hanovàna ny fisainana sady ialàna amin’ny tarazo
  • Ny mikolo dia manana tanjona, miezaka ny hahatsara sy hahasoa ary hahamendrika hatrany
  • Maniry sy mitandrina ny haharetan’izay tian-ko tsara… TOHINY