Fihofanana mahakasika ny informatika ho an’ny Polisim-pirenena

Tahirin-tsary

Polisim-pirenena « 42 » avy amin’ny sampan-draharaha samihafa eto Antananarivo no notolorana Taratasy fanamarinana ny nahavitan’izy ireo ny fiofanana mahakasika ny « Informatique Bureautique» ny Alarobia 30 Novambra 2016. Notanterahina teto amin’ny DFCR Antanimora ny lanonam-pamaranana izay notarihin’I Coordonateur Général Co-général RAKOTOVELO Jean Luc.
Tanteraka izao fiofanana izao noho ny fiaraha-miasa mavitriky ny Polisim-pirenena sy ny toeram-piofanana “LEADER INFO”. Nanomboka tamin’ny 22 Aogositra 2016 ka hatramin’ny 10 Oktobra 2016 ny adiany voalohany rah tamin’ny 17 Oktobra 2016 ka hatramin’ny 25 Novambra 2016 kosa ny adiany faharoa.
Nandray fitenenana voalohany nisolotena an-dRamatoa Talen’ny DFCR,ny CPP RAMAHAVALISOA Joseph Roger, niarahaba sy nisaotra ireo vahiny sy ny mpiofana. Nandray fitenenana faharoa kosa ny Talen’ny toeram-piofanana “LEADER INFO” Andriamatoa RANTENAINA Roland Michel ka maniry izy ny mba hitoizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Polisim-pirenena sy ny toeram-piofanana “LEADER INFO”sy ny mba hampiharana ny zavatra noratovina.
Namarana ny fandraisam-pitenenana kosa ny Coordonateur Général Co-général RAKOTOVELO Jean Luc. Ny hafatra napetrany dia mba apiasaina eny amin’ny toeram-piasana ny fahaizana noratovina ary zaraina amin’ny mpiara-miasa . Rehefa vita ireo fandraisam pitenenana isan-tsokajiny dia niroso tamin ny fizarana taratasy fanamarinana
Nanome voninahitra ny lanona ihany koa ny Talen ‘ny DSIT CPP ANDRIAMANANTSOA Zakatiana Pierre Donatien, ny Talen ‘ny DPJ CGP ANDRIANIRINA Alain Bruno, ny Talen ‘ny DRCIE Co-général ANDRIANISA Mamy Jean Jacques ary ny solontenan’ny DRH Co-div RAKOTOMIANDRISOA Andrianirina Olivier.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *